Bemutatkozunk PDF Nyomtatás E-mail

Egyesületünk 1996. március 29-én tartotta alakuló ülését Veresegyházon, 16 fő részvételével. Jelenleg taglétszámunk 42 fő. Kiemelten közhasznú minősítésünket 1999-ben kaptuk meg. Küldetésünk a fenntartható fejlődés előmozdítása Veresegyházon és térségében.

Fő céljaink:
1. A környezetvédelmi érdekek érvényesítése a helyi döntéshozatalban (önkormányzati képviselet révén).

2. Természeti területek, táji értékek védelme a Sződrákosi-patak vízgyűjtőjén [állapotfelmérés, ellenőrzés (Polgári Természetőr Szolgálat), védetté nyilvánítás, kezelés, rehabilitáció, élőhely-rekonstrukció].

3. Ismeretterjesztés és környezeti nevelés (Tavirózsa Közösségi Rádió, saját lap: Veresi Háttér-kép, Veresegyházi Tavak Tanösvény, honlap, kiadványok, fórumok, óvodai, iskolai foglalkozások).

Egyesületi Alapszabály

Részvétel egyesületünk munkájában

Amennyiben egyetért céljainkkal, és szívesen részt venne akcióinkon, programjainkon, vagy a Tavirózsa Rádió munkájában, illetve segítené szakmai/szervezési munkánkat, erre önkéntesként és rendes tagként is lehetősége van!

On-line önkéntes nyilatkozat

Belépési nyilatkozat

Az egyesület operatív feladatait ellátó személyek:

Dr. Krenedits Sándor PhD, elnök (krenedits(kukac)t-online.hu)

- szervezési és képviseleti feladatok, kapcsolattartás más szervezetekkel

Dr. Tatár Sándor PhD, alelnök (tatarsandor(kukac)upcmail.hu)

- környezet- és természetvédelmi akciók, programok, hatósági ügyek szakmai irányítása, pályázati menedzsment, kommunikációs feladatok

- túravezetések a Veresegyházi Tavak Tanösvényen

- szervezeti adminisztrációs feladatok

Rekvényi László, alelnök (reki(kukac)freemail.hu)

- kommunikációs, stratégiai és szervezési feladatok, hatósági ügyekben tanácsadás, jogi képviselet ellátása, megszervezése, az egykori Tavirózsa Rádió főszerkesztője

Tevékenységünk

Munkánkban Veresegyház és térsége természetközeli élőhelyeinek védelme, illetve a környezeti nevelés, szemléletformálás a kezdetektől központi szerepet játszik. Tagjaink között tanárnők és óvónők is vannak, ezért a két célt programjainkban szerencsésen sikerült összekapcsolni. 2001-ben jelent meg „A veresegyházi tavak története és élővilága" című kiadványunk, mely fontos háttéranyagul szolgál a helyi Fabriczius József Általános Iskolában az oktatásban és a „Zöldköznapok Vetélkedőkben". A versenyen évente több mint 150 diák vesz részt.
Akcióink során több mint 1000 db. tájhonos facsemetét ültettünk el vízpartokon. Rendszeres tevékenységünk a madárkalács készítése óvodásokkal és madárodúk készítése, kihelyezése és tisztítása diákokkal és családokkal. Honlapunkat 2003-ban indítottuk. Saját („Veresi Háttér-kép" c.) és egyéb helyi, térségi lapokban ismeretterjesztő cikkeket jelentetünk meg, a helyi majálison pedig minden évben külön standon fogadjuk a látogatók észrevételeit, kérdéseit. 2004-ben „Elpazarolt értékeink - A veresegyházi Malom-tó" címmel ismeretterjesztő filmet (DVD) készítettünk (rendező: Bereczki Barna Zoltán), mely 2005-ben egy kisfilmes fesztiválon döntőbe jutott.
A 2005-ben átadott Veresegyházi Tavak Tanösvényen (szakmai partnerek: WWF Magyarország, Duna-Ipoly Nemzeti Park) rendszeresen vezetünk csoportokat az óvodás korosztálytól a nyugdíjasig, a hátrányos helyzetűektől a sérült gyermekekig. A tanösvényről már számos elektronikus és írott médium tudósított (Duna TV, National Geographic honlapja, Kossuth Rádió, Élet és Tudomány stb.). Eddig közel 2300 fő látogatott el hozzánk hazánk különböző térségeiből.

Veresegyház és térsége védett lápterületeinek és felszíni vizeinek botanikai, ökológiai, természetvédelmi és hidrobiológiai kutatásában évek óta együttműködünk a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, mellyel hozzájárulunk ezen élőhelyek természetvédelmi kezelési terveinek, rehabilitációjának megalapozásához. Munkánk során olyan értékeket fedeztünk fel, mint a fokozottan védett lápi póc új élőhelyei, a védett szibériai nőszirom, vagy a Reveteki-láp, melyet később országosan védetté nyilvánítottak. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) támogatásával 2003-ban indítottuk el a Sződrákosi Programot, melynek célja a térség vizes élőhelyeinek vizsgálata, védelme és rehabilitációja. Eredményeinket tudományos publikációkban is bemutattuk (pl. Természetvédelmi Közlemények, 1st European Congress of Conservation Biology). A Program folytatásához 2006-ban a Regional Environmental Center-től (REC, illetve követve az UNDP/GEF-től) kaptunk támogatást. Élőhely-rehabilitációs eredményeinkről egy cikk is megjelent az ENSZ honlapján.
2006-ban 8 fővel alapítottuk meg a Tavirózsa Polgári Természetőr Szolgálatot, melynek fő célja a természetkárosítások és az illegális hulladéklerakások megelőzése Veresegyház térségében. Az ORTT engedélyével még ebben az évben indítottuk el az on-line is hallgatható térségi Tavirózsa Közösségi Rádiót (FM 107,3). 2006-ban jelent meg a „Veresegyház és térsége tájtörténete" című kiadványunk.

2003-2006 között Veresegyház Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságába külső tagot delegáltunk, 2006 ősze óta pedig önkormányzati képviselőnk révén (akit egyben a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökévé választottak) jelentős hatással vagyunk a helyi környezetvédelmi döntéshozatalra. Fontosabb önkormányzati (helyi) eredményeink: helyi Környezetvédelmi Alap működtetése, veszélyes üzem (fecskendőgyár) letelepedésének megakadályozása a csonkási lakóterület közvetlen szomszédságában, Orchideás-rét helyi védetté nyilvánítása, a Malom-tó rehabilitációja (folyamatban).
Egyesületünk több mint egy évtizedes munkájának sikereként könyvelhető el, hogy Veresegyház Város Önkormányzatának tórehabilitációs pályázata 2008-ban 254 millió forint európai uniós támogatást kapott. A benyújtott szakmai anyag ugyanis jelentős részben saját kutatási adatainkon alapult. A tó általunk végzett korábbi és jelenlegi állapotának összevetése, illetve a problémák szakszerű/tudományos kimutatása nélkül kevés esély lett volna a támogatás elnyerésére.

2007-ben részt vettünk a Kistérségi Civil Egyeztető Fórum megalapításában. Az Élőtáj Program keretén belül, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület támogatásával és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetével (Vácrátót) együttműködve tájtörténeti foglalkozásokat tartottunk helyi diákokkal (MÉTA Tájkutató Műhely). A Sződrákosi Program III. ütemének keretén belül (támogató: KvVM) elkészült a Malom-tó rehabilitációjának részterve, a helyi védetté nyilvánítások előkészítése és három térségi lápterület botanikai állapotfelmérése. Még ebben az évben a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos találkozóján jelöltünket megválasztották a II. Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásával kapcsolatos munkacsoportba.

2008-ban és 2009-ben az EMLA Egyesülettel közösen „Zöldgyűrű Agglomerációs Környezetvédelmi Konferenciát” szerveztünk, melyekhez az „Agglomerációs Füzetek I. és II." kiadása kapcsolódott. 2008-tól országos pályázati felhívást hirdettünk meg a Halbarát Víz cím elnyerésére és elindítottuk a Lápi póc Fajvédelmi Programot. Még ebben az évben Nemzetközi Környezetvédelmi tábort szerveztünk az Útilapú Hálózattal együttműködve, lengyel, cseh és francia résztvevőkkel. A Tavirózsa Környezeti Nevelési Program keretében a tanösvényhez kapcsolódóan „Andi és Bandi a tónál” címen óvodás foglalkoztató füzetet adtunk ki, és elkészítettük a „Tavirózsa munkafüzetet”, mely az általános iskola 6. osztályosainak fontos kiegészítő anyag a térség vizes élőhelyeinek élővilágáról.

Pénzügyi beszámolók és közhasznúsági jelentések:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012mell 2013 2014 2014mell 2015 2016 2016mell 2017

2018 2019 2019mell 2020 2020mell 2021 2021mell 2022 2022mell

Jegyzőkönyvek:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Határozatok könyve

 

Egyesületünk tevékenysége képekben:


Bemutató anyag (1996-2011)